Moorente

Aythya nyroca

 

© 2017 Sandra Schweizer